Çırağan Patent

Turkish Arabic English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım

Tasarım: Mal veya hizmetlerin tümü veya bir parçası veya üzerindeki şekil, çizgi, biçim, süsleme, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyguları ile algılanan çeşitli unsur ve özelliklerinin oluşturduğu bütünüdür.

Yenilik ve ayırt edici unsur taşıyan her türlü görsel anlatım tasarım tescili ile koruma altına alınır.

ENDÜSTRİYEL TASARIMINIZ VARSA MUTLAK TESCİL ETTİRİNİZ. YASAL HAKLARINIZI ELİNİZDE BULUNDURUNUZ.

Endüstriyel tasarımlarınızın Türk Patent Enstitüsü nezdinde koruma altına alınması; yeni ve ayırt edici özelliklere sahip tasarımlarınızın tescili ile mümkündür.

Tescil yaptıran işletme ve şahıslar, tescili yapılmış olan endüstriyel tasarımın başkaları tarafından üretilmesine ve satılmasına engel olabilir.

Firmanızın belli bir emek harcayıp geliştirmiş olduğu kendine has ürünleri ve tasarımlarını tescil altına alıp başkalarının taklit etmesini önler ve kanuni haklarınızı elinizde bulundurmuş olursunuz.

TASARIM HAKKI İLE İLGİLİ YASAL KAZANIMLARINIZ

Tescilli tasarımlar için, tasarım hakkınız başkasına devir edilebilir, lisans konusu olabilir, miras yolu ile intikal edebilir ve rehin edilebilir.

TASARIM HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER
İlgili KHK 'nın 48. maddesinde tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller şöyle sıralanmıştır:

a) Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini üretmek , piyasaya sunmak , satmak , sözleşme akdi için icabda bulunmak , kullanmak , ithal etmek ve bu amaçlarla depolama , elde bulundurmak;

b) Tasarım belgesi sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek;

c) Bu maddenin önceki a ile b bentlerinden yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak;

d) Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak;

e) Gasp.

CEZAİ HÜKÜMLER
Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiillerle ilgili tecavüz hallerine ilişkin cezai hükümler ilgili KHK ' nın 48/A maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir;

a) Tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe haykırı olarak yapanlar veya tasarım koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş , tasarım koruması olduğunu belirten işareti , yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak tasarım başvurusu veya tasarım hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına üç yüz milyon liradan altı yüz milyon liraya kadar para cezasına;

b) Hak ve alakası olmadığını veya tasarruf yetkisi bulunmadığını bilmesi gerektiği halde , tasarım hakkının korunmasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal , rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini ve bu hakla ilgili lisansı , başkasına devreden, veren, rehin eden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir tasarım hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir tasarım hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyanlar veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis ve altı yüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına,

c) 48 inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına ve altı yüz milyon liradan bir milyara liraya kadar para cezasına ayrıca, işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunur.

Tasarım tescillerinin koruma süresi beş yılda bir yenilenmek suretiyle 25 yıldır.

 

Şu anda bu siteyi Internet Explorer 6 (IE6) kullanarak ziyaret etmektesiniz.

Sitemizin tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz ve sitemizi doğru şekilde görüntüleyebilmeniz için en az Internet Explorer 9 (IE9) sürümüne yükseltmenizi (güncellemenizi) tavsiye ediyoruz.

Neden Internet Explorer 9'ye yükseltmelisiniz? icrosoft Internet Explorer'ı daha fazla güvenlikli, daha fazla yeni özellikli ve yetenekli hale getirerek tamamen yeni bir arayüzle yeniden tasarladı. Bir çok kullanıcı bu yeni sürümü kullanmaktadır. Internet ve web ortamındaki yeni gelişmeleri desteklemesi ve bu gelişmeleri barındıran siteleri daha iyi ve kaliteli şekilde daha yeni özelliklerle gezebilmeniz ve görüntüleyebilmeniz için yeni sürüme yükseltmelisiniz. Çünkü; bugün ki internet 10 yıl önceki internet değil ve sürekli gelişiyor, değişiyor. Bununla birlikte güvenliğiniz de eski sürümlerle tehdit altında kalıyor. Şu andaki tehlikeler 2001 yılında yoktu, ki Internet Explorer 6 o dönemde yayınlanmıştı. Internet Explorer 9 internet gezintinizi; virüslere, casus yazılımlara (spyware) ve diğer tehlikelere karşı daha güvenli olmasını sağlamakla birlikte içerdiği yeni özelliklerle yeni nesil web sitelerini sorunsuz gezinmenizi sağlar. Windows Update (Otomatik Güncelleştirmeler) açık ise Internet Explorer 9' u yükleyebilirsiniz ve bunu kesinlikle tavsiye etmekteyiz.

Internet Explorer 9 'u ücretsiz olarak kendi dilinizde indirmek için lütfen Internet Explorer 9 global web sitesini ziyaret ediniz....